Holiadur digwyddiadau

Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r holiadur yma er mwyn i ni glywed eich barn am y fath o weithgareddau Cymraeg hoffech drefnu/mynychu yng nghlwb y bont, Pontypridd.

Diolch yn fawr iawn i chi gyd.

Hoffwn ddiolch yn arbennig i un o wirfoddolwyr y Fenter, Jonathan Thomas am lunio a chreu’r holiadur.

Dilynwch y ddolen yma i lenwi’r holiadur:  https://www.surveymonkey.com/s/5HFL3ND