Trefnydd digwyddiadau Cymraeg

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr i gynorthwyo
wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg yng nghlwb y Bont, Pontypridd. Rydym yn awyddus iawn i
anadlu bywyd Cymraeg yn ôl i Glwb y Bont a ‘dyn ni angen eich help.
Y Swyddogaeth
Enw’r mudiad: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

 

Teitl y rôl: Trefnydd digwyddiadau Cymraeg

Pwrpas:

 • Gweithio fel rhan o dîm i ddarparu digwyddiadau amrywiol i hybu’r iaith Gymraeg
 • Anadlu bywyd Cymraeg yn ôl i Glwb y Bont

 Prif dasgau:

 • Mynychu cyfarfodydd cyson
 • Ymgymryd  â swyddogaeth penodol o fewn y tîm
 • Bod yn barod i rannu syniadau a mynegi barn
 • Cyfathrebu â mudiadau eraill lle bo’r angen
 • Cynorthwyo yn ystod y digwyddiad

 Lleoliad:

 • Clwb y Bont,

85A Taff St

Pontypridd

CF37 4SL

 Gweithio gyda:

 • Staff y Fenter

Einir Siôn (y prifweithredwraig)

Catrin Reynolds (Swyddog gweithgareddau cymunedol)

 Hyfforddiant a chefnogaeth:

 • Sesiwn sefydlu
 • Hyfforddiant a chyngor gan staff y Fenter
 • Sesiynau goruchwylio bob chwarter gyda’r brif weithredwraig

Ymrwymiad amser:

 • Mynychu cyfarfodydd misol (2 awr o hyd)
 • Cwblhau tasgau penodol yn dilyn y cyfarfod (Cyfanswm o 2 awr)
 • Ymrwymiad llawn yn ystod y digwyddiad

 Treuliau: DIM

 Gofynion personol:

 • Y gallu i gyfathrebu
 • Brwdfrydedd dros amcanion y mudiad
 • Sgiliau trefnu da
 • Ymrwymiad dibynadwy

 Buddiannau i’r gwirfoddolwr:

 • Datblygu sgiliau a hyder cyfathrebu Cymraeg
 • Cyfle i ddatblygu cylchoedd cymdeithasol ehangach
 • Dysgu sgiliau trefnu
 • Gweithio gydag eraill a datblygu sgiliau