Cynorthwy-ydd chwarae gofal plant

Cynorthwy-ydd Chwarae a Gofal Plant

Swyddogaeth Gwirfoddoli

Enw’r Mudiad: Menter Iaith Rhondda Cynon Tâf

Teitl y Rôl:          Cynorthwy-ydd Chwarae a Gofal Plant

Pwrpas:               

 • Darparu cyfleoedd Chwarae i blant 4-11 mlwydd oed.
 • Hybu’r defnydd o Gymraeg Cymdeithasol.

Prif dasgau:       

 • Cynorthwyo staff y Clybiau Carco / Cynlluniau Chwarae
 • Cynorthwyo’r Cyd-lynydd Gwasanaethau Plant i baratoi ar gyfer y cynlluniau
 • Sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu diwallu
 • Annog y plant i chwarae a chymdeithasu’n Gymraeg
 • Cynorthwyo i ddarparu gweithgareddau
 • Cynorthwyo i glirio ar ddiwedd sesiwn

Lleoliad:              Ledled Rhondda Cynon Tâf

Gweithio gyda: Staff y Fenter

 • Hannah Price-Jones, Cydlynydd Gwasanaethau Plant
 • Arweinyddion y Ddarpariaeth

Ymrwymiad Amser:

4 – 6 awr yr wythnos

Treuliau:             

Nid ydym yn gallu cynnig treuliau felly rydym yn eich annog i ddewis leoliad cyfleus.

Gofynion Personol:

 •   Brwdfrydig a llawn egni
 •   Amyneddgar
 •   Parodrwydd i wrando a dilyn cyfarwyddiadau
 •   Y gallu i weithio fel rhan o dîm
 •   Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg

Buddiannau i’r Gwirfoddolydd:

 • Profiad Gwaith
 • Ymestyn ymwybyddiaeth o anghenion maes plant
 • Profiad ceisio am waith
 • Hyfforddiant
 • Gwiriad DBS