CD Cân y Dathlu

Cofiwch Mae’r Fenter dal yn gwerthu CD ‘Cân y Dathlu’ am £3 yr un.

Archebwch eich CD trwy:

Os ydych plant / plentyn chi’n ddisgybl yn un o ysgolion Cynradd Cymraeg y sir – Rhowch wybod i’r ysgol.

os na, ffoniwch swyddfa’r Fenter ar 01443 407570