Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Dewch i ddathlu holl lwyddiannau Menter Iaith Rhondda Cynon Taf dros y flwyddyn ddiwethaf. Cyfle hefyd i drafod, ac i glywed am ein cynlluniau hir dymor ac unrhyw brosiectau newydd sydd ar y gweill.

Croeso mawr i bawb!

*Cyfieithu ar y pryd ar gael