RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

************DATGANIAD***********
10.07.2017

RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

Mae Ragsy, cerddor talentog, lleol a gafodd gryn sylw wrth ymddangos ar raglen ‘The Voice’ yn canu ym Mharti Ponty eleni. Ychydig fisoedd yn ôl, dechreuodd ar siwrnai o ddysgu Cymraeg ac mae’r ymrwymiad i ddysgu wedi cyrraedd lefel newydd ers yr wythnos ddiwethaf, fel dywedodd wrthon ni.

“Er bod gen i acen Gymraeg (felly dywed pobl), dydw i ddim yn siaradwr Cymraeg. Rwy’n Gymro i’r carn a gydag arweiniad dau ffrind da, Tommo & Terwyn Davies llwyddais i gyflawni uchelgais yn ddiweddar trwy berfformio cân yn Gymraeg gyda chôr meibion Cwmbach. Mae hyn bellach wedi tanio uchelgais newydd ac angerdd i ddysgu’r iaith Gymraeg a diolch i dîm Dysgu Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd dwi newydd ddechrau ar gwrs dwys er mwyn medru’r Iaith brydferth yma a gwireddu fy uchelgais newydd. ”

Bydd Ragsy yn canu yn Gymraeg yn ystod Parti Ponty ddydd Sadwrn yma ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd. Mae wedi bod yn trafod a chydweithio â’r Fenter er mwyn cymryd y cam dewr o berfformio rhannau o’i ganeuon yn Gymraeg. Mae’r Fenter yn falch iawn o fedru rhoi llwydfan i berfformiwr sydd ag angerdd am yr Iaith. Yn ei eirau ef,

“Bob tro dwi’n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, mae’n creu ymdeimlad enfawr o falchder bod yr iaith brydferth, rhythmig, chwilfrydig a hudolus yma yn perthyn i ni. Mae hyn bob amser wedi cael ei ddilyn yn agos gan deimlad o gywilydd fy mod i, fel Cymro balch, ddim yn deall ac yn methu siarad iaith fy mamwlad.”

Bydd Ragsy yn rhannu llwyfan gyda nifer o berfformwyr arbennig eraill gan gynnwys Amy Wadge, sydd hefyd yn angerddol am y wlad a’i hiaith ac sydd eisiau hyrwyddo manteision dysgu’r Gymraeg i’ch plant. Ry’n ni hefyd yn falch iawn o groesawu y band lleol, gwych, Chroma a brenin y Sîn Roc Gymraeg, Geraint Jarman. Wrth i ragsy baratoi ar gyfer yr ŵyl dywedodd,

“Diolch i Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf am roi’r cyfle i mi berfformio ym Mharti Ponty. Dwi’n hynod gyffrous a nerfus gan fy mod ar ddechrau fy siwrnai o ddysgu Cymraeg. Mae’r tîm wedi bod yn hynod gefnogol. Dwi’n disgwyl mlaen eich gweld chi gyd ar y 15ed. Byddwch yn garedig ac yn amyneddgar gyda fi!”

www.menteriaith.cymru
(facebook)Menter Iaith Rhondda Cynon Taf & Parti Ponty 17
(trydar) @MenterIaithRhCT & @partiponty17