swigod yn y bath 2

Amser Cylch llyfrgell Treorci – Plant bach glefar iawn yn defnyddio papur swigod i greu patrwm ar eu swigod! / Amser Cylch at Treorchy Library – Clever children using bubble wrap to print a pattern on their bubbles!