Cartref

 • Parti Nadolig Treorci

  Cartref
  flyer-parti-nadolig-treorci-cywir
  21 October 2016
 • Cynllun Chwarae Calan Gaeaf

  Cartref
  Ffoniwch i archebu lle: 01443 407570 e-bost: bethanowen@menteriaith.cymru
  3 October 2016
 • Gig Ieuenctid Diwrnod Shwmae Sumae

  Cartref
  23 September 2016
 • Clwb Carco Medi 2016

  Cartref
  Cofiwch y bydd angen i bob plentyn i ail gofrestru ar gyfer Clwb Carco ym mis Medi. Bydd angen i rieni lenwi ffurflen gofrestru newydd a llofnodi cytundeb rhiant / gwarcheidwad. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 01443407570.
  11 August 2016
 • Am flwyddyn!

  Cartref
  Blwyddyn arall drosodd yn ein Clybiau Carco! Diolch yn fawr iawn i’r holl staff yn pob clwb am weithio mor galed i ddarparu sesiynau cyffrous ar gyfer y plant. Disgwyl ‘mlaen i fis Medi! **COFIWCH BYDD RHAID AIL COFRESTRU AM FIS MEDI**
  20 July 2016
 • Cystadleuaeth Siop Shwmae 2016

  Cartref
  Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Sumae eleni (15ed o Hydref) mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cynnal cystadleuaeth newydd sbon – ‘Siop Shwmae’. Cyfle yw hwn i rai o archfarchnadoedd mwya’r sir i gefnogi’r diwrnod trwy annog cwsmeriaid i ddefnyddio’r Gymraeg, dosbarthu bathodynnau, trefnu adloniant ac hyrwyddo ar lein. Bydd y siopau yn cystadlu yn ...
  12 October 2016
 • Clybiau Carco – Twitter

  Cartref
  Ni nawr ar Twitter – dilynwch ni!
  30 September 2016
 • Grwpiau Ffocws Newydd 18-25

  Cartref
  Dewch i rannu eich syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned! Mae croeso i oedolion ifanc 18-25 oed leisio eu barn ar bethau sydd eu hangen yn yr ardal. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
  20 September 2016
 • Beth oedd eich barn chi am Parti Ponty 2016?

  Cartref
  Diolch o galon i bawb ddaeth i Parti Ponty eleni ar Ddydd Sadwrn 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad Pontypridd. Gobeitho wnaethoch chi gyd fwynhau gymaint a ni! Hoffwn wybod beth oedd eich barn chi am Parti Ponty 2016. Mae’r Fenter yn dibynnu ar glywed eich adborth er mwyn sicrhau ymateb i’ch anghenion wrth gynllunio i’r dyfodol. Ewch ...
  27 July 2016
 • Ydych chi wedi ein noddi ni eto?

  Cartref
  Mae ein Clybiau Carco yn cymryd rhan mewn ‘Diwrnod y Den’ fel rhan o waith Achub y Plant. Bydd pob clwb yn adeiladu Den yn y dyddiau nesaf i godi arian ar gyfer plant llai ffodus. Bydd yr arian y byddwn yn ei godi ar gyfer Diwrnod y Den yn wneud trawsnewid i fywydau plant ...
  16 June 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd