Cartref

 • CD Cân y Dathlu

  Cartref
  Cofiwch Mae’r Fenter dal yn gwerthu CD ‘Cân y Dathlu’ am £3 yr un. Archebwch eich CD trwy: Os ydych plant / plentyn chi’n ddisgybl yn un o ysgolion Cynradd Cymraeg y sir – Rhowch wybod i’r ysgol. os na, ffoniwch swyddfa’r Fenter ar 01443 407570
  20 November 2017
 • Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

  Cartref
  Dewch i ddathlu holl lwyddiannau Menter Iaith Rhondda Cynon Taf dros y flwyddyn ddiwethaf. Cyfle hefyd i drafod, ac i glywed am ein cynlluniau hir dymor ac unrhyw brosiectau newydd sydd ar y gweill. Croeso mawr i bawb! *Cyfieithu ar y pryd ar gael
  1 November 2017
 • Penblwydd Hapus Menter Iaith Rhondda Cynon Taf!

  Cartref
  23 October 2017
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 2017

  Cartref
  25 September 2017
 • Gig Croeso Nol

  Cartref
  1 September 2017
 • Cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru

  Cartref
  Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi prosiectau sy’n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg. Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth ...
  14 November 2017
 • Parti Nadolig Treorci

  Cartref
  27 October 2017
 • Hysbyseb swydd

  Cartref
  27 September 2017
 • Hydref 2017 – Y Gymraeg – Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg

  Cartref
  1 September 2017
 • RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

  Cartref
  ************DATGANIAD*********** 10.07.2017 RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY Mae Ragsy, cerddor talentog, lleol a gafodd gryn sylw wrth ymddangos ar raglen ‘The Voice’ yn canu ym Mharti Ponty eleni. Ychydig fisoedd yn ôl, dechreuodd ar siwrnai o ddysgu Cymraeg ac mae’r ymrwymiad i ddysgu wedi cyrraedd lefel newydd ers yr wythnos ddiwethaf, fel dywedodd wrthon ni. “Er bod ...
  11 July 2017

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd